Share

คปต.เสนอเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข

หลังมาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว คาดว่าฝ่ายไทยจะเสนอแต่งตั้ง พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่

Leave a Comment