Share

ครม.สั่งทบทวนบำเหน็จ 2 ขั้น คสช.

ครม.สั่งทบทวบการพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จ 2 ขั้น หรือเงินพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน คสช.จำนวนร้อยละ 3 จากทั้งหมดเกือบ 20,000

Leave a Comment