Share

ติงใช้งบ 7 ล้านบาท ทำไลน์พีอาร์รัฐบาล

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ รัฐบาลอาจถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ กรณีจะใช้งบ 7 ล้านบาท ทำไลน์ประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล

Leave a Comment