Share

สหรัฐฯ อาจยกเลิกซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้

ผู้นำสหรัฐอเมริกายืนยันที่จะคงมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเอาไว้ก่อน และอาจจะยกเลิกการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในอนาคต

Leave a Comment