Share

สารคดีพิเศษ ชุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับประชาชน ตอน7 ลมหายใจแห่งสมดุล (ความยาว 5 นาที)

สารคดีพิเศษชุด “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับประชาชน” ในวันนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีการประยุกต์หลักธรรมภูมิปัญญาวิถีพื้นถิ่นผสมผสานกับการดูแลรักษาบรรเทาอาการและลดทอนความทุกข์ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพบกับเรื่องราวเหล่านี้ ในตอน“ ลมหายใจแห่งสมดุล”

TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www2.tnnthailand.com/player.php

เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24

https://www.instagram.com/tnnthailand/

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

Leave a Comment