Share

เด็กถูกรังแกในสถานศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เผยสถิติเด็กไทยถูกแกล้งในโรงเรียนมาเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น

Leave a Comment